Ansvar

Nordic Green Energys måde er den ansvarlig måde. På alle områder forsøger vi hele tiden at tage vore kunders og vores egen miljømæssig fodaftryk med i vor overvejelser. Det gælder såvel energi som serviceproduktion.

Etiske principper

Hos Nordic Green Energy ønsker vi at være et anbefalelsesværdigt energiselskab, der arbejder transparent og på god etisk måde. Vi respekterer vores kunder, vi tager os af vores miljø, følger god selskabsledelse, vi konkurrerer retfærdigt og vores selskabs etiske regler tages med i alle underentrepriser og samarbejder. For eksempel alle samarbejder i salg og markedsføring kræver gode handel metoder, og vi tolererer ikke nogen aggressiv eller vildledende salg, som altid udløser en bod til samarbejdspartneren ved overtrædelse.

Ansvarlighed og bæredygtig udvikling

For os betyder ansvarlighed i profitabel forretningsdrift, at virksomhedernes sociale ansvar og ansvar for miljøet kommer til udtryk i ethvert aspekt af virksomheden. I praksis betyder det for eksempel at vi reducere vore kontorers miljømæssig fodaftryk, betaler skat og arbejdsgiverbidrag i tide og reducere brugen af papir, mens vi bevæger os mod mere miljøvenlige elektroniske tjenester. I de nordiske lande sendes op til 50% af alle fakturaer allerede elektronisk!